Δρ. Τριχώνας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΠΟΥΔΕΣ

Πτυχίο Ιατρικής

1998 - 2004

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Research fellow (ερευνητής) - Angiogenesis Lab

2007 - 2010

Harvard Medical School

Internship (πρώτος χρόνος ειδικότητας) - Γενική χειρουργική

2010 - 2011

Brigham and Womens Hospital / Harvard Medical School

Ειδικότητα οφθαλμολογίας

2011-2014

Cleveland Clinic Foundation - Cole Eye Institute

Υποεξειδίκευση στη χειρουργική υαλοειδούς αμφιβληστροειδούς (Vitreo-retinal fellowship)

2014 - 2016

University of Pittsburgh- UPMC

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Κλινικός Λέκτορας οφθαλμολογίας, χειρουργική του υαλοειδούς και αμφιβληστροειδούς

2014 - 2016

University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA

Κλινικός Λέκτορας οφθαλμολογίας, χειρουργική του υαλοειδούς και αμφιβληστροειδούς

2016 - 2017

Case Western Reserve University

Επίκουρος καθηγητής οφθαλμολογίας, χειρουργική του υαλοειδούς και αμφιβληστροειδούς

2017 - 2019

Case Western Reserve University

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Παρουσίαση Poster, (δεύτερη θέση)

2009

New England Ophthalmology Society meeting

Evangelos S Gragoudas βραβείο για την καλύτερη δημοσίευση του τμήματος αμφιβληστροειδούς Harvard από εκπαιδευόμενο

2011

Harvard University - Masachussetts Eye and Ear Infirmary

Βραβείο καλύτερης παρουσίασης ειδικευόμενου

2012

Cole eye Institute, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio

Βραβείο καλύτερης παρουσίασης ειδικευόμενου

2013

Cole eye Institute, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio

“Συνδυαστική θεραπεία για την διατήρηση των φωτουποδοχέων μετα από αποκόλληση αμφιβληστροειδούς’’ Δημήτριος Βαββας, Γεώργιος Τριχωνας.

2012

Πατέντα - U.S. Serial No. 61/327,476

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

G. Trichonas, A. Thanos, S. Jardeleza, Y. Morezane, T.D. Papakostas, X. Koufomichali, E.S. Gragoudas, J.W. Miller, D. Vavvas. “Identification of Necroptosis as a Mechanism of Photoreceptor Damage after Retinal Detachment and Nec-1 as a Potential Treatment.” IOVS suppl ARVO 2009 , (paper presentation)

Joint Retina Conference with Cleveland Clinic. Case presentations- 2017

Οφθαλμολογική εταιρία Cleveland (4/10/18). Paper presentation. Analysis of predisposing factors and Management course of Endogenous fungal Endophthalmitis: A Six-Year Experience in Two Tertiary referral centers

COS-ASCRS. Austin, Texas. Speaker (8/25/18)

East West Eye Conference (10/6/18)- Speaker (Retina case presentations) – optometric association

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πλήρης λίστα δημοσιεύσεων

Trichonas G, Murakami Y, Thanos A, Morizane Y, Kayama M, Debouck CM, Hisatomi T, Miller JW, Vavvas DG.RIP kinases mediate retinal detachment-induced photoreceptor necrosis and compensate for inhibition of caspase-mediated apoptosis" Proc Natl Acad Sci U S A. 2010 Dec 14;107(50):21695-700. Epub 2010 Nov 22. PMID: 21098270 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Morizane Y, Thanos A, Takeuchi K, Murakami Y, Kayama M, Trichonas G, Miller J, Foretz M, Viollet B, Vavvas DG. AMP-activated protein kinase suppresses matrix metalloproteinase-9 expression in mouse embryonic fibroblasts J Biol Chem. 2011 May 6;286(18):16030-8. Epub 2011 Mar 14. PMID:21402702 [PubMed - indexed for MEDLINE]

TD Papakostas, RP Vanmarcke, F Nicolaou, Aris Thanos, Trichonas G, K Anago, P.K. Donahoe, J.Teixeira, D. T. MacLaughlin and D. Vavvas Development of a highly pure, bioactive FLAG-tagged Mullerian Inhibiting Substance. Protein Expr Purif. 2010 Mar;70(1):32-8. Epub 2009 Sep 13. PMID: 19755162 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Giani.A, Thanos, A, Roh, Mi In, Connolly E, Trichonas G, Kim, I; Gragoudas, ES; Vavvas, D; Miller, JW,In-vivo evaluation of laser-induced choroidal neovascularization using spectral-domain optical coherence tomography. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Jun 1;52(6):3880-7. Print 2011.PMID: 21296820 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Trichonas G, Lee T, Hoppe G, Au J, Sears JE. Prolyl Hydroxylase Inhibition during Hyperoxia Prevents Oxygen-induced Retinopathy in the Rat 50/10 Model. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013 Jun 11. PMID: 23761085 [PubMed]

Trichonas G, Manola A, Morizane Y, Thanos A, Koufomichali,. Papakostas TD, Montezuma S, Young L., Miller JW, E Gragoudas and D. Vavvas . A novel non-radioactive method to evaluate vascular barrier breakdown and leakage. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010 Mar;51(3):1677-82. Epub 2009 Oct 29. PMID: 19875655 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Selected to receive the 13th Fellowship Research Award at the Retina Society, Retina Congress 2009

Costin BR, Sakolsatayadorn N, McNutt SA, Rubinstein TJ, Trichonas G, Rocha KM, McClintic JI, Huang L, McBride JM, Perry JD. Dimensions and anatomic variations of the orbicularis oculi muscle in non preserved , fresh-frozen human cadavers. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2014 Mar-Apr;30(2):198-200. PMIDL 24614563

Trichonas G, Kaiser PK. Optical coherence tomography imaging of macular oedema. Br J Ophthalmol. 2014 Jul;98 Suppl 2:ii24-9. doi: 10.1136/bjophthalmol-2014-305305

Hoppe G, Lee TJ, Yoon S, Yu M, Peachey NS, Rayborn M, Zutel MJ, Trichonas G, Au J, Sears JE. Inducing a visceral organ to protect a peripheral capillary bed: stabilizing hepatic HIF-1α prevents oxygen-induced retinopathy. Am J Pathol. 2014 Jun;184(6):1890-9.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ