Δρ. Τριχώνας

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Παρουσίαση Poster, (δεύτερη θέση)

2009

New England Ophthalmology Society meeting

Evangelos S Gragoudas βραβείο για την καλύτερη δημοσίευση του τμήματος αμφιβληστροειδούς Harvard από εκπαιδευόμενο

2011

Harvard University - Masachussetts Eye and Ear Infirmary

Βραβείο καλύτερης παρουσίασης ειδικευόμενου

2012

Cole eye Institute, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio

Βραβείο καλύτερης παρουσίασης ειδικευόμενου

2013

Cole eye Institute, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio

“Συνδυαστική θεραπεία για την διατήρηση των φωτουποδοχέων μετα από αποκόλληση αμφιβληστροειδούς’’ Δημήτριος Βαββας, Γεώργιος Τριχωνας.

2012

Πατέντα - U.S. Serial No. 61/327,476

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ