Δρ. Τριχώνας

Δρ.Τριχώνας Γεώργιος

Xειρουργός Oφθαλμίατρος

  2111186471
 contact@retinaeyeclinic.gr

Η οπή ωχράς κηλίδας στο μάτι αναφέρεται σε μια παθολογική κατάσταση που παρουσιάζεται στην ωχρά κηλίδα και συγκεκριμένα στο κεντρικό βοθρίο. Αυτή η κατάσταση χαρακτηρίζεται από μια μικρή οπή ή απουσία χρωστικής ουσίας στο κέντρο της ωχράς κηλίδας του ματιού. Η οπή ωχράς κηλίδας μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη οπτική λειτουργία και απώλεια κεντρικής όρασης, ανάλογα με το μέγεθος της οπής. Απαιτείται ιατρική αξιολόγηση από έναν οφθαλμίατρο για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της οπής ωχράς κηλίδας του ματιού. Ο οφθαλμίατρος μπορεί να παράσχει περαιτέρω οδηγίες και να συστήσει την κατάλληλη θεραπεία, εάν απαιτείται.

Υπάρχει επέμβαση για την Οπή Ωχράς Κηλίδας?
Η επέμβαση για την οπή ωχράς κηλίδας στο μάτι εξαρτάται από τη σοβαρότητα της κατάστασης και την επίδρασή της στην όραση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν η οπή είναι μικρή και δεν προκαλεί σημαντικές επιπλοκές, η παρακολούθηση και η συντήρηση μπορεί να είναι η κατάλληλη προσέγγιση. Ωστόσο, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις όπου η οπή προκαλεί σημαντική απώλεια όρασης ή επηρεάζει σημαντικά την καθημερινή ζωή, μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα επέμβασης. Μια από τις επιλογές είναι η χειρουργική αποκατάσταση, κατά την οποία πραγματοποιείται υαλοειδεκτομή με αέριο για να καλύψει την οπή και να βελτιώσει την όραση. Ωστόσο, η απόφαση για επέμβαση θα πρέπει να γίνεται μετά από συζήτηση με έναν ειδικό οφθαλμίατρο, ο οποίος θα αξιολογήσει τη συγκεκριμένη κατάσταση και θα σας παράσχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την επέμβαση και τις πιθανές επιπλοκές. Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, και η επέμβαση είναι εξατομικευμένη ανάλογα με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές του ασθενούς.

Χειρουργείο για Οπή Ωχράς Κηλίδας
Η χειρουργική επέμβαση για την οπή ωχράς κηλίδας στο μάτι ονομάζεται υαλοειδεκτομή με αέριο. Αυτή η επέμβαση γίνεται με σκοπό να κλείσει η οπή και να βελτιωθεί η όραση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο χειρουργός αφαιρεί την έσω αφοριστική μεμβράνη απο την επιφάνεια την ωχρας και γεμίζει το μάτι με αέριο. Στην συνέχεια ο ασθενής τοποθετείται μπρούμυτα για 3 μέρες. Η απόφαση για την επέμβαση λαμβάνεται μετά από συζήτηση με έναν ειδικό οφθαλμίατρο, ο οποίος θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα σας παράσχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές θεραπείας και τις πιθανές επιπλοκές. Σε κάθε περίπτωση, η χειρουργική επέμβαση για την οπή ωχράς κηλίδας πρέπει να πραγματοποιείται από έμπειρο χειρουργό οφθαλμίατρο, με εξειδίκευση στην αντιμετώπιση των παθήσεων του αμφιβληστροειδούς.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ