Δρ. Τριχώνας

Ιδιοπαθής Ωχρική Τηλαγγειεκτασία

Δρ.Τριχώνας Γεώργιος

Xειρουργός Oφθαλμίατρος

  2111186471
 contact@retinaeyeclinic.gr

Τι είναι;

Αποτελεί μια πάθηση με άγνωστη παθογένεση.
Προκαλεί διαταραχές στα τριχοειδή στην περιοχή του βοθρίου ή στην περιβοθρική περιοχή και σχετίζεται με απώλεια ορισμένων στιβάδων του αμφιβληστροειδούς.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία κυστεοειδών χώρων εντός του αμφιβληστροειδούς, πλήρη οπή ωχράς κηλίδας ή υποαμφιβληστροειδική νεοαγγείωση σε προχωρημένα στάδια.

Συνήθως διαχωρίζεται σε 3 τύπους:

Τύπος 1: είναι συγγενής και προσβάλλεται ο ένας οφθαλμός. Σπάνιος.
Τύπος 2: είναι επίκτητος και προσβάλλονται και οι δύο οφθαλμοί. Ο πιο συχνός από τους τρείς τύπους και συνήθως παρατηρείται σε μέσης ηλικίας ή μεγαλύτερους ασθενείς.
Τύπος 3: είναι ο σπανιότερος και λιγότερο κατανοητός τύπος ωχρικής τηλαγγειεκτασίας. Παρατηρείται προοδευτική απόφραξη των τριχοειδών αγγείων παραβοθρικά και έχει πολύ φτωχή πρόγνωση.

Συμπτώματα:

Ο ασθενής θα παρατηρήσει θόλωση της κεντρικής όρασης στον έναν ή και στους δυο οφθαλμούς ανάλογα με τον τύπο. Επίσης μπορεί να παρατηρηθεί παραμόρφωση των εικόνων.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση γίνεται με βυθοσκόπηση υπό φαρμακευτική μυδρίαση και συμπληρωματικά με οπτική τομογραφία συνοχής. Επιπλέον απεικονιστικές εξετάσεις περιλαμβάνουν την φλουοροαγγειογραφία και τον αυτοφθορισμό.

Θεραπεία:

Η θεραπεία εξαρτάται από τα ευρήματα κατά την κλινική εξέταση καθώς και από το στάδιο της νόσου. Ορισμένες επιλογές περιλαμβάνουν το laser και τις ενδοβολβικές ενέσεις με παράγοντες anti-VEGF.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ