ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΧΩΝΑΣ, MD

Δρ.Τριχώνας Γεώργιος

Xειρουργός Oφθαλμίατρος

  6987554789
 gtrichonas@gmail.com

Κεντρική Oρώδης Xοριοαμφιβληστροειδοπάθεια

Τι είναι;

Είναι μία πάθηση που επηρεάζει την ωχρά κηλίδα. Οι ακριβείς αιτίες που την προκαλούν δεν είναι γνωστές, αλλά το άγχος και η συναισθηματική φόρτιση είναι προδιαθεσικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως επίσης και η χρήση κορτικοστεροειδών. Είναι πιο συχνή σε νέους και μεσήλικες άντρες. Διακρίνεται σε δύο είδη :

  1. Οξεία μορφή
  2. Χρόνια μορφή, είτε με πολλαπλές υποτροπές, είτε με ένα επεισόδιο που επιμένει για περισσότερο από 4-6 μήνες χωρίς απορρόφηση του υγρού.

Πως εκδηλώνεται;

Εκδηλώνεται με αιφνίδια θόλωση της όρασης στο έναν οφθαλμό. Ο ασθενής βλέπει παραμορφωμένα, σκοτεινά και τα χρώματα ξεθωριασμένα. Εξαιτίας της φυσαλιδώδους μορφής της, οι πολλαπλές αποκολλήσεις του αμφιβληστροειδούς χιτώνα συνοδεύονται από συλλογή υγρού κάτω από την ωχρά κηλίδα και έντονη μείωση της οπτικής οξύτητας.

Διάγνωση- Εξετάσεις :

H διάγνωση γίνεται με τις εξής εξετάσεις:

  1. Βυθοσκόπηση στη σχισμοειδή λυχνία.
  2. Αυτοφθορισμός (ειδική απεικόνιση του βυθού για τον εντοπισμό χρόνιων αλλοιώσεων στο μελάγχρουν επιθήλιο, καθώς και την ανάδειξη περιοχών με πιθανή ύπαρξη υγρού).
  3. Οπτική τομογραφία συνοχής OCT (απαραίτητη εξέταση για την ανάδειξη του υγρού και την ποσοτική μέτρηση του πάχους της ωχράς κηλίδας).
  4. Φλουοροαγγειογραφία (θα δείξει το σημείο διαρροής του υγρού).
  5. Αγγειογραφία με ινδοκυανίνη (σε χρόνιες περιπτώσεις θα δείξει τυχόν χοριοειδικές υπερδιηθήσεις στο μελάγχρουν επιθήλιο).

Αντιμετώπιση:

  • Συντηρητική (υποχωρεί από μόνη της σε διάστημα 4-6 μηνών, ιδίως αν πρόκειται για το πρώτο επεισόδιο).
  • Επεμβατική (σε περιπτώσεις που το υγρό δεν απορροφάται, συνιστάται micro-pulse laser ή φωτοδυναμική θεραπεία, ειδικό laser που γίνεται με την ενδοφλέβια έγχυση μιας φωτοευαίσθητης ουσίας).