Δρ. Τριχώνας

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΩΧΡΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ

Δρ.Τριχώνας Γεώργιος

Xειρουργός Oφθαλμίατρος

  2111186471
 contact@retinaeyeclinic.gr

Τι είναι το σύνδρομο Υαλοειδοωχρικής έλξης;

Το υαλοειδές σώμα φυσιολογικά είναι στενά συνδεδεμένο με τον αμφιβληστροειδή και τους γύρω ιστούς.
Όσο μεγαλώνουμε το υαλοειδές εκφυλίζεται και έτσι σταδιακά ρευστοποιείται και χάνει την τόσο συμπαγή δομή του.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποκολλάται τελικά από τον αμφιβληστροειδή.
Συνεπώς έχουμε την οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς.

Η φυσιολογική οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς συνήθως εξελίσσεται σταδιακά σε βάθος μιας μεγάλης περιόδου έως ότου να πραγματοποιηθεί ο ολοκληρωτικός διαχωρισμός του από την ωχρά κηλίδα και την κεφαλή του οπτικού νεύρου.
Εάν το υαλοειδές παραμείνει προσκολλημένο στο κέντρο της ωχράς κηλίδας τότε λέμε ότι υπάρχει ανώμαλη οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς, κάτι το οποίο μπορεί να προδιαθέσει μια σειρά παθήσεων της ωχράς.
Μια από αυτές περιλαμβάνει και το σύνδρομο υαλοειδοωχρικής έλξης.

Τι είναι και πως γίνεται η διάγνωση;

Στο σύνδρομο Υαλοειδοωχρικής έλξης παρατηρούνται αλλοιώσεις του αμφιβληστροειδούς στην περιοχή της ωχράς κηλίδας, όπου χάνεται η φυσιολογική δομή και ανατομία της.
Παρατηρείται παραμόρφωση του περιγράμματος της επιφάνειας του βοθρίου (κεντρικό σημείο της ωχράς κηλίδας, υπεύθυνο για την κεντρική όραση) ή/και άλλες δομικές αλλοιώσεις του αμφιβληστροειδούς. 
Η διάγνωση γίνεται με την εξέταση της οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT).

Εικόνα 2. OCT. Φυσιολογικό κεντρικό βοθρίο.

Εικόνα 3. OCT. Σύνδρομο Υαλοειδοωχρικής Έλξης.

Τι συμπτώματα μπορεί να παρατηρήσει ο ασθενής;

  • Μείωση της όρασης
  • Μεταμορφοψία (οι ευθείες γραμμές γίνονται αντιληπτές ως κυματιστές)
  • Φωταψίες (λάμψεις σαν φλας στο οπτικό πεδίο)
  • Μικροψία (σμίκρυνση των εικόνων)

Ποια η θεραπεία;

Οι επιλογές της θεραπείας περιλαμβάνουν την παρακολούθηση καθότι αυτόματη υποχώρηση παρατηρείται σε ένα ποσοστό των ασθενών και είναι πιθανότερη σε ηπιότερες περιπτώσεις.

Σε πιο εκτεταμένες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που επιμένουν, η αντιμετώπιση περιλαμβάνει την οπίσθια υαλοειδεκτομή σε συνδυασμό με μηχανική επαγωγή της οπίσθιας αποκόλλησης του υαλοειδούς, με πολύ καλά μετεγχειρητικά αποτελέσματα.

 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ