Δρ. Τριχώνας

Παχυμετρία

Πρόκειται για μια μη επεμβατική μέθοδο με την οποία μετράμε το πάχος του κερατοειδούς. Η εξέταση αυτή προϋποθέτει τη χρήση αναισθητικών σταγόνων γιατί το probe του μηχανήματος ακουμπάει τον κερατοειδή και υπολογίζει το πάχος του. Αυτή η εξέταση είναι απαραίτητη σε ασθενείς που υποπτευόμαστε γλαύκωμα.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ