Δρ. Τριχώνας

Βυθοσκόπηση

Βυθοσκόπηση είναι η εξέταση κατά την οποία με την χρήση ειδικών μεγεθυντικών φακών εξετάζουμε τον αμφιβληστροειδή χιτώνα, την ωχρά κηλίδα και το οπτικό νεύρο. Κατά την μυδρίαση χρησιμοποιούμε ειδικές σταγόνες που διαστέλλουν την κόρη και ο γιατρός μπορεί να εξετάσει τον αμφιβληστροειδή μέχρι την άκρα περιφέρεια. Συνήθως χωρίς μυδρίαση ο γιατρός μπορεί να δει μόνο το οπτικό νεύρο και την ωχρά κηλίδα. Γι’ αυτό τον λόγο κατά την πρώτη μας επίσκεψη στον οφθαλμίατρο, ο γιατρός μπορεί να μας ζητήσει να γίνει η βυθοσκόπηση ώστε να έχει μια πλήρη εικόνα του αμφιβληστροειδούς και της ωχράς κηλίδας. Ασθενείς που είναι διαβητικοί ή υπερτασικοί θα πρέπει να κάνουν βυθοσκόπηση τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Αν υπάρχουν παθολογικά ευρήματα όπως αιμορραγίες και εξιδρώματα μπορεί να χρειαστεί πιο συχνή παρακολούθηση με βυθοσκόπηση.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ