Δρ. Τριχώνας

Β-Υπερηχογράφημα

ΕLLEX V4: πρόκειται για ειδικούς υπερήχους υψηλής συχνότητας 10MHZ που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση του υαλοειδούς και του αμφιβληστροειδούς. Η εξέταση αυτή είναι πολύ σημαντική όταν δεν μπορούμε να δούμε μέσα το μάτι λόγω καταρράκτη ή αιμορραγίας του αμφιβληστροειδούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Β- υπέρηχος είναι gold standard εξέταση για να αποκλείσουμε περιπτώσεις αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς. Η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς είναι μια επείγουσα κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα γιατί μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη απώλεια όρασης.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ