Δρ. Τριχώνας

Φλουοροαγγειογραφεία

ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ: HEILDEBERG-SPECRALIS

Είναι μια απεικονιστική μέθοδος κατά την οποία εξετάζουμε τον αμφιβληστροειδή και την ωχρά κηλίδα. Συγκεκριμένα γίνεται έγχυση σκιαγραφικού φλουροσκείνης ενδοφλέβια και στην συνέχεια παίρνουμε φωτογραφικές λήψεις από τον αμφιβληστροειδή. Στις φωτογραφίες αυτές βλέπουμε τις αρτηρίες και τις φλέβες του αμφιβληστροειδή καθώς επίσης και το σκιαγραφικό που κυκλοφορεί. Φυσιολογικά δεν υπάρχει διαρροή σκιαγραφικού από τις αρτηρίες και τις φλέβες. Σε ορισμένες όμως παθήσεις όπως διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας το σκιαγραφικό διαρρέει και μπορούμε να εντοπίσουμε το σημείο διαρροής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μας καθοδηγεί στην θεραπευτική μας προσέγγιση.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ