Δρ. Τριχώνας

Φωτογράφηση Βυθού

Η φωτογράφηση του βυθού και πιο συγκεκριμένα του αμφιβληστροειδούς μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους. Υπάρχει έγχρωμη φωτογράφηση, ανέρυθρη (infra- red), καθώς και αυτοφθορισμός (Auto florescence). H τελευταία τεχνική είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί μας δίνει σημαντικές κλινικές διαγνωστικές πληροφορίες, σε πολλές παθήσεις. Για παράδειγμα φωτουποδοχείς του αμφιβληστροειδούς σε πολλές γενετικές παθήσεις μαζεύουν ‘’σκουπίδια’’ ή αλλιώς λιποφουσκίνη η οποία υπερφθορίζει και μας δίνει φωτεινές απεικονίσεις σε συγκεκριμένες παθήσεις του αμφιβληστροειδούς όπως δυστροφίες του αμφιβληστροειδούς και κληρονομικές παθήσεις. Επίσης σε ασθενείς με ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας μπορούμε να παρατηρήσουμε και να παρακολουθήσουμε περιοχές ατροφίας που οδηγούν σε μη αναστρέψιμη απώλεια όρασης.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ