Δρ. Τριχώνας

OCT - Αγγειογραφία

Στο ιατρείο διατίθεται η δυνατότητα και OCT-αγγειογραφίας με το μηχάνημα  VISIONIX-OPTOVUE τελευταίας τεχνολογίας, όπου αποτελεί ένα μη επεμβατικό διαγνωστικό μέσο παθήσεων του αμφιβληστροειδούς.

Συγκεκριμένα χαρτογραφεί την αιμάτωση του αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς χωρίς την χρήση σκιαγραφικού.

Επιπλέον το OCT-agiovue προσφέρει την εξέταση Παχυμετρία κερατοειδούς με χαρτογράφηση και δίνει επιπλέον πληροφορίες σε παθήσεις του κερατοειδούς.

Η OCT-αγγειογραφία δίνει την δυνατότητα διάγνωσης νεοαγγείωσης του χοριοειδούς, εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας καθώς και ωχρικής τηλαγγειεκτασίας, κεντρικής ορώδους χοριοαμφιβληστροειδοπάθειας και πολυποειδικής χοριοειδικής αγγειοπάθειας.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ