Δρ. Τριχώνας

SD-OCT: HEIDELBERG-SPECTRALIS

Πρόκειται για την πιο σημαντική εξέταση απεικόνισης του αμφιβληστροειδούς και της ωχράς κηλίδας. Με την χρήση ειδικών ακτινών φωτός παίρνουμε real-time απεικονίσεις του αμφιβληστροειδούς που αντιστοιχούν στην ιστολογική του εικόνα. Η εξέταση αυτή είναι πολύ σημαντική σε ασθενείς με παθήσεις της ωχράς κηλίδας όπως ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και γενικότερα οίδημα στην ωχρά κηλίδα από άλλες αιτίες. Ο λόγος είναι ότι αυτή η εξέταση μπορεί να μας κατευθύνει με ασφάλεια στο να πάρουμε θεραπευτικές αποφάσεις για τον ασθενή. Πλέον όλα τα πρωτόκολλά για ενδοβολβικές ενέσεις στηρίζονται στα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ