Δρ. Τριχώνας

SD-OCT: HEIDELBERG-SPECTRALIS

Πρόκειται για την πιο σημαντική εξέταση απεικόνισης του αμφιβληστροειδούς και της ωχράς κηλίδας. Με την χρήση ειδικών ακτινών φωτός παίρνουμε real-time απεικονίσεις του αμφιβληστροειδούς που αντιστοιχούν στην ιστολογική του εικόνα. Η εξέταση αυτή είναι πολύ σημαντική σε ασθενείς με παθήσεις της ωχράς κηλίδας όπως ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και γενικότερα οίδημα στην ωχρά κηλίδα από άλλες αιτίες. Ο λόγος είναι ότι αυτή η εξέταση μπορεί να μας κατευθύνει με ασφάλεια στο να πάρουμε θεραπευτικές αποφάσεις για τον ασθενή. Πλέον όλα τα πρωτόκολλά για ενδοβολβικές ενέσεις στηρίζονται στα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης.

Call Now ButtonΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ