Δρ. Τριχώνας

UBM: ULTRASOUND BIOMICROSCOPY

UBM: ULTRASOUND BIOMICROSCOPY

ELLEX V4, είναι μια ειδική εξέταση υπερήχων με την οποία απεικονίζουμε το πρόσθιο μέρος του ματιού, την ίριδα και το ακτινωτό σώμα. Είναι εξαιρετικής σημασίας εξέταση στην οποία υποπτευόμαστε καρκίνους της ίριδας και του ακτινωτού σώματος, καθώς επίσης και όταν θέλουμε να αξιολογήσουμε την γωνία του προσθίου θαλάμου σε περίπτωση γλαυκώματος.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ