Δρ. Τριχώνας

Χειρουργός Οφθαλμίατρος Αθήνα

Δρ. Τριχώνας Γεώργιος

τ. Επικουρ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας Case Western Reserve University, USA Cleveland Clinic Foundation, Alumnus Διπλωματούχος Αμερικάνικου Συμβουλίου Οφθαλμολογίας Χειρουργική Καταρράκτη-Αμφιβληστροειδούς

Παρέχει πλήρη διαγνωστικό οφθαλμολογικό έλεγχο και προσφέρει χειρουργική αντιμετώπιση σε παθήσεις όπως καταρράκτη, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, ηλικιακή εκφύλιση ωχράς, οπή ωχράς και επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη. Διατηρεί ιατρείο στους Αμπελόκηπους (Αθήνα) αλλά και στην Μυτιλήνη.

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

Καταρράκτης είναι η θόλωση του φυσικού φακού του ματιού που συνήθως εμφανίζεται μετά την ηλικία των πενήντα ετών.

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

Πρόκειται για μια πολυπαραγοντική νόσο κατά την οποία λόγω γήρανσης ειδικών κυττάρων κάτω από τον αμφιβληστροειδή, στην ωχρά κηλίδα παρατηρείται διαταραχή στην παροχή οξυγόνου και μεταφοράς ουσιών για την ομαλή λειτουργία της ωχράς.

ΕΠΙΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

Πρόκειται για μια πάθηση της ωχράς κηλίδας που εμφανίζεται μετά την ηλικία των 50 με 60 ετών και που έχει ως κύριο σύμπτωμά της την θόλωση της κεντρικής όρασης και την παραμόρφωση των εικόνων(μεταμορφοψία).

ΟΠΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

Απώλεια κεντρικής όρασης σε ηλικίες άνω των 50 δεν είναι μόνο η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας είναι ο φωτοευαίσθητος ιστός εντός του οφθαλμού που απορροφά το φως.

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια εμφανίζεται στο 40% των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη.

Ο Δρ. Τριχώνας Γεώργιος είναι μέλος:

Ιατρείο Αθήνα

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ