Δρ. Τριχώνας

Εξέταση Οπτικού Πεδίου

OCTOPUS 600 (HAAG- STREIT)

Πρόκειται για μια εξέταση με την οποία εξετάζουμε την περιφερειακή όραση του ασθενούς. Ο ασθενής τοποθετεί το κεφάλι του μπροστά σε ένα θόλο που διαθέτει το μηχάνημα και εστιάζοντας στο κέντρο βλέπει φωτάκια στην περιφέρεια. Το μηχάνημα χρησιμοποιεί ένα ειδικό αλγόριθμο ώστε να ελέγξει την περιφερειακή όραση με τρόπο που να είναι επαληθεύσιμος. Τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης μας δίνουν ένα γράφημα το οποίο αξιολογείται από τον γιατρό. Η εξέταση των οπτικών πεδίων είναι πολύ σημαντική για παθήσεις όπως γλαύκωμα, πρόσθια ισχαιμική οφθαλμοπάθεια και γενικά παθήσεις του οπτικού νεύρου.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ